Recenzja: Piotr SAWICKI, Jitka SMIČEKOVÁ, Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiologia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich

Monika Głowicka

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Estudios Hispánicos

19, 2011

Pages from 194 to 196

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout