Articles

Katarzyna Setkowicz

Articles

Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złotego Wieku — na przykładzie gatunku libros de caballerías

AbstractDownload article

Recenzja: Urszula ASZYK (Ed.), Especificidad del texto dramático y la puesta en escena: dependencia o autonomía, volumen II

Download article

Recenzja: Joanna WILK-RACIĘSKA, Jacek LYSZCZYNA (eds.), Encuentros, Volumen III: Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout